Showing 1–12 of 17 results

Chuyên cung cấp sản xuất gốm sứ xây dựng các loại: ngói đất đỏ, gạch hoa đất đỏ trang trí, gạch thông gió đất đỏ, ngói tráng men Hera, Prime, Trung Đô…

Nhận đơn đặt hàng sản xuất theo mẫu mã yêu cầu của quí khách.

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Bò (Trung) Tráng Men

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Cối Nóc Tráng Men

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Cối Rìa Tráng Men

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ Âm Dương

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ-01

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ-02

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ-03

Translate »

Gọi ngay