SẢN PHẨM GỐM SỨ

CHẬU TRỒNG LAN

Chậu Trồng Lan

CÁC LOẠI CHUM-CHĨNH

Chum Rượu

CÁC LOẠI CHUM-CHĨNH

Chĩnh Rượu

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng-Tùng Dừa

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Bom Men Trắng

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Bom Men Đen

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng-Sâu

SẢN PHẨM CÁC LOẠI

Vại Muối Dưa

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ Âm Dương

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ-01

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ-02

GỐM SỨ XÂY DỰNG

Ngói Đất Đỏ-03

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng-Nặn

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Trám Men Trắng-Nhỏ

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng-Trám

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng Vỏ Nông

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Mặt Cười

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Bát Sen

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Bí Bé

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Vuông-đĩa

CHẬU ĐỂ BÀN

Chum Cặp 4-5

CHẬU CÂY CẢNH

Đĩa Tròn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Mai Cặp

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Men Mát

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Men Mát Hạt Dẻ

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Men Mát Tròn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Tim Cặp

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Tim Đôi

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Trụ Tròn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Vuông Nhật

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Xoắn Lớn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Xoắn Nhỏ

CHẬU CÂY CẢNH

CHẬU CÂY CẢNH

Đĩa Tròn

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng Vỏ Nông

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Trám Men Trắng-Nhỏ

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng-Nặn

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Men Trắng-Trám

chậu để bàn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Xoắn Nhỏ

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Xoắn Lớn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Vuông Nhật

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Trụ Tròn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Tim Đôi

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Tim Cặp

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Men Mát Tròn

CHẬU ĐỂ BÀN

Chậu Men Mát Hạt Dẻ

TIN TỨC

BLOG CHIA SẺ