Showing 1–12 of 35 results

Chậu gốm sứ trồng cây các loại lớn nhỏ, nhiều mẫu mã đẹp, chậu gốm sứ men trắng, men đen. Hoa văn nổi bật thích hợp trồng những loại cây cảnh khác nhau. Cây cảnh trong nhà, ngoài trời, sân vườn, cây cảnh phong thủy….

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Bèo – Cặp 4

CHẬU CÂY CẢNH

Bát – Cặp 4

CHẬU CÂY CẢNH

Âu – Cặp 3

CHẬU CÂY CẢNH

Ang Tròn – Cặp 3

CHẬU CÂY CẢNH

Ang Màu – Cặp 4

CHẬU CÂY CẢNH

Ang

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Bom Men Xanh

CHẬU CÂY CẢNH

Chậu Đất Đỏ – Vát

Translate »

Gọi ngay